Arbeid og aktivitet i Luster

Arbeid og aktivitet har som mål å bidra til meiningsfulle aktivitetar og auka deltaking blant ulike grupper i Luster. Her kan du finne aktuelle oppdrag i kommunen vår utifrå dine eigne ønskjer og behov. Målet vårt er å bidra til auka aktivitet og deltaking og at Luster skal vera ein god stad å bu for alle!

Bergen ungdomsklubb

Ungdomsklubben er no også digital! Kom å bli med oss, me steller i stand kjekke aktivitetar for alle mellom 13 og 19 år. Me holder til i Bergen sentrum.

Multippel Skleroseforeningen i Bergen

Kontaktperson: Lis Merete Berge

Brystkreftforeningen Sogn

Kontaktperson i Friskus: Anne Lene Eggum

Grandmo Busenter

Kontaktperson: Rune Helle

Luster omsorgssenter

Luster omsorgsenter har 30 sjukeheimsplassar og 18 omsorgsboligar.

Vill Vill Vest

Kontaktperson Friskus:

Jostedal spel- og dansarlag

Kontaktperson: Oddbjørg Ese

Luster Revmatikerforening

Kontaktperson: Berit Heltne

IL Fjellkameraterne

Kontaktperson: Jan Willem K. Kleiven

Norsk Luthersk Misjonssamband

Kontaktperson: Marit Sofie Hurthi

Gaupne Bedehus

Kontaktperson: Grethe Bondevik

Hafslo bygdelag

Hafslo bygdelag vil på denne sida legge ulike arrangement som skjer i bygdi. Dei siste åra har me arrangert julegateopning, soppkurs og datakafé. Me er stikoordinator og samarbeidar med Hafslo idrettslaget og Hafslo sogelag er me stifaddrar for stiar på Hafslo. Me er også ansvarleg for Bokbytebui som de finn i Luster sparebank sine lokale på Hafslo, og er tilgjengeleg heile døgnet.

Indre Hafslo bygde- og ungdomslag

Kontaktperson: Miriam Tverberg

Jostedal bygdelag

Så lenge laget har funnest, har Jostedal bygdelag skipa til 17. mai-feiringa i Jostedal samfunnshus. Hausten 2001 sette laget i gang ein vaffelkafe på dugnad tysdag og onsdag i samfunnshuset (mellom haustferie og påske), som har vore ein stor suksess. Bygdelaget driv òg den faste bingoen i bygda, annakvar fredag på Jostedal hotell. Tidleg i 2000-åra sytte bygdelaget for finansiering av brøytinga av Vanndalsvegen til stølen Myri, som er eit mykje brukt utgangspunkt for skiturar (mellom anna til Vangsen). Bygdelaget tok på same tida til å køyre skispor frå Bjønnstegane til Øy forbi Fåbergstølen. Dette har vore to viktige vintersporttiltak. Kring 2000 sytte ei nemnd under bygdelaget for å restaurere den gamle gjetarhytta på Viva i Sprongdalen. Utbetring og oppgradering av det kommunale Jostedal samfunnshus har elles vore viktig, som innkjøp av lyd- og lysanlegg og etablering av sandvolleyballbanar og kunstgrasbane. Bygdelaget er med på å skipe til musikkfestivalen Blåe tonar under breen. Jostedal bygdelag overtok òg kring 2000 ansvaret for Styggevasshytta, som har eit eige styre vald på årsmøtet i bygdelaget.