Arbeid og aktivitet i Luster

Arbeid og aktivitet har som mål å bidra til meiningsfulle aktivitetar og auka deltaking blant ulike grupper i Luster. Her kan du finne aktuelle oppdrag i kommunen vår utifrå dine eigne ønskjer og behov. Målet vårt er å bidra til auka aktivitet og deltaking og at Luster skal vera ein god stad å bu for alle!

Bydelsmødre Norge

Bydelsmødre Norge er en ideell organisasjon basert på frivillig arbeid, og vi har i dag 131 frivillige bydelsmødre fordelt på 6 bydeler i Oslo (Alna, Stovner, Grorud, Østensjø, Søndre Nordstrand og Bjerke). Organisasjonen ble startet av leder Nasreen Begum i 2016. Bydelsmødrene snakker til saman 40 ulike språk, og har gjennomgått en grunnutdannelse der de blant annet har lært om bydelens tjenester, helse, arbeid og foreldrerollen. Som frivillige likepersoner bygger de bro mellom sårbare kvinner, primært med minoritetsbakgrunn, og det offentlige. Bydelsmødrenes arbeidsmetode er samtaler i uformelle og formelle situasjoner. De har dermed et solid grunnlag for å videreformidle informasjon fra myndighetene, og til å støtte sårbare personer. Under koronakrisa jobber bydelsmødrene iherdig med å spre viktig informasjon om viruset og myndighetenes tiltak på folks egne morsmål, i tillegg til informasjon fra lokale tjenester og organisasjoner.

KFUM-kameratene Oslo

KFUM-kameratene, eller “Kåffa” som vi ofte kalles, er i dag først og fremst en fotballklubb, men med en liten friidrettsgruppe i tillegg. Vi har omtrent 1400 medlemmer, hvorav ca. 1250 er fotballspillere på et av våre nesten 100 lag!

Dugnad for Bydel Nordstrand

Ønsker du å bidra? Bor du i Bydel Nordstrand og trenger hjelp? Klikk deg inn på fanen "AKTIVITETER" over for mer informasjon. I denne gruppen koordinerer vi både behov og frivillig innsats i forbindelse med koronaviruset i Bydel Nordstrand. Vil du bidra? 1. Trykk "følg Arrangørsiden" 2. Lag deg en Friskus profil, eller logg deg på en eksisterende konto 3. I gruppen legger vi ut ulike oppdrag i form av "aktiviteter". Trykk på disse for mer informasjon. Bydel Nordstrand er takknemlig for ditt engasjement og innsats!

Brystkreftforeningen Sogn

Kontaktperson i Friskus: Anne Lene Eggum

Grandmo Busenter

Kontaktperson: Rune Helle

Luster omsorgssenter

Luster omsorgsenter har 30 sjukeheimsplassar og 18 omsorgsboligar.

Jostedal spel- og dansarlag

Kontaktperson: Oddbjørg Ese

Luster Revmatikerforening

Kontaktperson: Berit Heltne

Norsk Luthersk Misjonssamband

Kontaktperson: Marit Sofie Hurthi

Gaupne Bedehus

Kontaktperson: Grethe Bondevik

Hafslo bygdelag

Hafslo bygdelag vil på denne sida legge ulike arrangement som skjer i bygdi. Dei siste åra har me arrangert julegateopning, soppkurs og datakafé. Me er stikoordinator og samarbeidar med Hafslo idrettslaget og Hafslo sogelag er me stifaddrar for stiar på Hafslo. Me er også ansvarleg for Bokbytebui som de finn i Luster sparebank sine lokale på Hafslo, og er tilgjengeleg heile døgnet.

Indre Hafslo bygde- og ungdomslag

Kontaktperson: Miriam Tverberg

Jostedal bygdelag

Så lenge laget har funnest, har Jostedal bygdelag skipa til 17. mai-feiringa i Jostedal samfunnshus. Hausten 2001 sette laget i gang ein vaffelkafe på dugnad tysdag og onsdag i samfunnshuset (mellom haustferie og påske), som har vore ein stor suksess. Bygdelaget driv òg den faste bingoen i bygda, annakvar fredag på Jostedal hotell. Tidleg i 2000-åra sytte bygdelaget for finansiering av brøytinga av Vanndalsvegen til stølen Myri, som er eit mykje brukt utgangspunkt for skiturar (mellom anna til Vangsen). Bygdelaget tok på same tida til å køyre skispor frå Bjønnstegane til Øy forbi Fåbergstølen. Dette har vore to viktige vintersporttiltak. Kring 2000 sytte ei nemnd under bygdelaget for å restaurere den gamle gjetarhytta på Viva i Sprongdalen. Utbetring og oppgradering av det kommunale Jostedal samfunnshus har elles vore viktig, som innkjøp av lyd- og lysanlegg og etablering av sandvolleyballbanar og kunstgrasbane. Bygdelaget er med på å skipe til musikkfestivalen Blåe tonar under breen. Jostedal bygdelag overtok òg kring 2000 ansvaret for Styggevasshytta, som har eit eige styre vald på årsmøtet i bygdelaget.

NFU Luster lokallag

Kontaktperson: Anita Kjørlaug