Koronahjelp i Sveio kommune

I denne gruppa vil vi koordinera frivillig innsats i samband med Koronaviruset i Sveio kommune. Bur du i Sveio, og treng hjelp i denne spesielle situasjonen? Fyll ut dette skjemaet: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Jqi0s2AtpEmq5PsVsX_nhNSlg2NuB0VEouyAuIdrYelURExVWllTNzlMM0ozMVBBNDZPREw2NkU3SC4u Vil du bidra som frivillig? 1. Trykk på "FØLG ARRANGØRSIDEN" for å bli med i denne gruppa 2. Lag deg ein Friskus-profil, evt. logg inn på ein du har laga frå før 3. I denne gruppa legg vi ut ulike frivillige oppdrag under fana "KALENDER". Du veljer sjølv kva du kan hjelpa med. Gå inn på aktuelt oppdrag og velg når du vil bidra. Anbefala og at du legg til din kompetanse i din Friskus-profil under Innstillinger. Ved spurnad angåande frivillige oppdrag eller anna du ynskjer å bidra med, send ein direkte melding her i friskus ved å trykka på knappen "SEND MELDING". Då vil fleire av oss motta denne, og svara deg så snart me kan. Me held på å kartlegga behov i kommunen no, og vil legga ut frivillige oppdrag etter kvart. Spørsmål kan rettast til Sveio Frivilligsentral på telefon 488 81 528/ 488 62 318.

Førde Bygdalag

Kontaktperson i Friskus:

Fysio- og ergoterapitenesta i Sveio

Fysio- og ergoterapitenesta i Sveio består av 2 fysioterapeutar og 1 ergoterapeut. Me held til på Sveio omsorgssenter i første etasje på den nyaste delen. Her er det òg kommunalt hjelpemiddel lager som denne tenesta har ansvar for. Fysio- og ergotenesta ynskjer hjelpa folk til å klara seg mest mogleg sjølv og kjenne på kvardagsmestring. Me hjelp til med å søkje på hjelpemiddel for å tilpassa heimar så ein kan klare seg sjølv og bu heime så lenge ein ynskjer. Me har varrierte oppgåver som mellom anna kvardagsrehabilitering i heimen, rehabilitering av pasientar på korttid på sjukeheimen, fysio-ergoterpi til born, hjelpemiddelformidling og treninggrupper. Me har samarbeidd med mellom anna heimetensta, avdelingane på omsorgssenteret, helsestasjonen, tenestekontoret og skular og barnehagar.

Sveio folkebibliotek

Kontaktperson Friskus: Ellen Stople

Sveio mållag

Kontaktperson: Åslaug Farestveit

Sveio karateklubb

Sveio Karateklubb har trening i Sveio og Førde. Trening mandag til torsdag. Klubben deltar på konkurranser, treningshelger, sommerleir og utenlandsturer, alt dette er frivillig å være med på. Klubben har medlemmer i alderen 4-60 år. Karate passer for både barn og eldre, det er aldri for sent å begynne! Gradering to ganger i året, mai og desember. Som nybegynner kan du trene en måned gratis før du trenger å registrere deg. still opp i vanlige treningsklær, karatedrakt kan du kjøpe hoss oss senere.

Ad Libitum

Ad Libitum er et blandakor fra Sveio i Sunnhordland. Vi øver i Soknehuset i Sveio hver onsdag kl 1930-2130 Dirigent er Per Bjørn Habbestad

Sveio IL fotballgruppe

Kontaktperson: Ine Andersen

Sveio IL

Sveio Idrettslag i Sveio har lokalitet på Sambrukshuset Sveio - Vigdartun - Sveio Stadionen og kunstgressbanen. Vi har aktiviteter inne : Fotball - Håndball - Fotball - Volleyball - Friidrett- - Allidrett & Seniorlag.

Sveio Lions

Bli medlem Lions er en verdensomspennende frivillig organisasjon med rundt 10.300 medlemmer her i Norge — menn og kvinner som ønsker å bruke noe av sin fritid til å hjelpe andre. Et medlemskap i Lions innebærer et aktivt engasjement for å hjelpe andre. Det skal gi mulighet til personlig utvikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme. Vi er politisk og religiøst nøytrale, og har et felles verdigrunnlag og felles mål. Når vi samler inn penger går 100 % til hjelpetiltak. Utgifter til drift av organisasjonen dekkes av medlemskontingenten. Man blir medlem i Lions gjennom invitasjon fra en Lionsklubb – hvis du allerede har kontakt med en klubb så kan klubben registrere deg som medlem. Du kan også gå til registreringsskjemaet. Når du har fyllt ut og sendt inn, vil Lions Norge sentralt hjelpe deg å finne en klubb. Lions Club Sveio ble etablert 27.2.1979. I dag har vi 23 medlemmer, men ønsker oss flere. Mange av våre medlemmer har vært med fra starten. Fra 1. juli i år så er vi en klubb for både kvinner og menn, vi ønsker oss svært gjerne kvinner som medlemmer! Vi møtes 1 gang i måneden og har klubblokale på Kysttunet i Auklandshamn Lionsarbeid er det viktigste selvfølgelig, men det sosiale er også viktig på klubbmøtene. Ønsker du å være med ta kontakt med oss! Se vår video [Vi er LIONS](https://youtu.be/JhMXbPktps8)

Heimetenesta Sveio kommune

Heimetenesta i Sveio er lokalisert på omsorgsenteret. Me har heildøgnsbemanning, og dekkar heile kommunens geografiske utstrekning. Kompetansemessig er me ei blanda gruppe med sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, assistentar, sjukepleiarstudentar og lærlingar. Saman arbeidar me for å yte tenester med høg kvalitet til brukarar som har fått vedtak om nødvendig helsehjelp. I tillegg tilbyr me hjelp til praktisk bistand til brukarar som har fått vedtak om dette. Me arbeidar tverrfaglig, og har tett samarbeid med kommunens fysio- og ergoterapiteneste, fastlegane, omsorgsenteret og tenestekontor. Saman står me på for at Sveio skal vere ein god stad å bu!

Dagsenteret SOS

Dagsenteret held til på Sveio Omsorgssenter. Me har tilbod for heimebuande eldre mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Aktivitetane er også opne for bebuarar på omsorgssenteret. Me har ulike aktivtetar som song, handarbeid, trim o.l, og me har felles måltider.

Kulturavdelinga i Sveio kommune

Avdeling i Sveio kommune. Kulturskule, bibliotek, fritid, idrett, friluftsliv, kulturvern, reiseliv , Fartein Valen-festivalen.

Barnas Turlag Sveio

Sveio kan by på mange flotte naturperler og vi har et ønske om at alle skal få mulighet til å oppleve hvor fint det kan være å komme seg ut i naturen. De fleste av våre turer er lokalt i Sveio, men innimellom tar vi også turen til våre nabokommuner på Haugalandet. BTS består av 4 turglade personer fra Sveio som alle tar seg tid til tur og fine uteopplevelser i en ellers travel hverdag. Turlaget ble startet i 2016 og er organisert under Haugesund Turistforening. Alle våre arrangement er åpent for alle. Håper å se deg på neste tur!

Sveio Skulekorps

Sveio skulekorps har øvelse hver mandag fra kl.18.00-20.00 på Vigdartun. Aspiranter har også øvelse mandager på oppsatte tider for hver enkelt ov undervisningen foregår gjennom kulturskulen i Sveio, Kontaktperson: Ranveig Anette Hegerland