Bergen Kommune
Oslo Kommune
Arendal kommune
Voss Kommune Neg
Naustdal Kommune Neg
Førde Kommune Neg
Gaular Kommune
Granvin Kommune
Vaksdal Kommune
NKS Bjorkeli
Røde kors Sogn&Fjordane
Raude Krossen Hordaland
 

 

Nav Neg
Nasjonalforeningen Folkehelsen Neg
MHFA Logo Neg 300

FORSKING OG STØTTE:

 

Innovasjon Noreg Neg
Sintef Neg
Regionale Forskningsfond Vestlandet Neg
Voss sparebank
Agderforskning Logo
Husbanken Logo
Kraftfondet
Hogskulen Pa Vestlandet Neg
 

NETTVERK:

 

Aleap Logo Neg
Mlabs
Næringshagen
Norwegian smart care cluster
Smarte Byer Norge