Skjemaet blir sendt til Friskus via e-post. E-post er usikra og ukryptert, og me oppfordrar deg derfor til å ikkje senda opplysingar som er sensitive eller underlagt teieplikt.