aktivitetskalenderknappbgul copy

Trykk på knappen for å gå til Friskuskalenderen.

Læringsnettverk

Kvar kommune treng ikkje å "finne opp kruttet på nytt". Friskus er eit nettverk for læring og samarbeid på tvers av sektorar, fagområde og kommunegrenser. Her delar Friskusar villig vekk av sin kunnskap og erfaring, slik at innovasjonsarbeid og bruk av digitale verktøy vert enkelt.