Kort fortalt

Friskus er arbeidsmodellar og ei moderne samskapingsplattform for aktivitet og frivillighet!

Friskus samskapingsplattform:

  • ein portal med tilgang til frivillig aktivitet i nærmiljøet
  • eit arbeidsverktøy for koordinering, effektiv og kvalitetssikra planlegging, oppfølging og rekruttering

Arbeidar du med å førebyggje sjukdom og fremje helse og velferdstilbod?

Friskus gjer at systematisk og integrert frivillighet blir lett - saman med kollega, organisasjonar og lokalbefolkning. Friskus er ein kommunikasjonskanal til pårørande, naboar og eldsjeler – tilgjengeleg på nett og mobil

Friskus legg til rette for samfunnsengasjement gjennom brukarvenleg teknologi.