Kort fortalt

Friskus utgjer eit nettverk der du lett møter inspirerande utfordringar og læring eller kan gjere meir av det du er god på. I Friskus får du informasjon om aktivitet nær deg, du kan styre din frivillige innsats og bygge din erfaringsbase - oppleve venskap, meistring og meining.  

Vil du kjenne betre til kvardagen til dine eldre nære og kjære, enkelt kommunisere saman med familie og den eldre, og koordinere aktivitet? Friskus gjev tryggleik og oversikt uansett kvar i landet du bur.

Friskus gjer det mogleg å delta i aktivitet og meiningsfylte oppgåver når det passar. Driv hobby og kompetanse saman for andre, bry deg i lokalsamfunnet, for gode kjensler, venskap, mestring og meining!

Friskus legg til rette for samfunnsengasjement gjennom brukarvenleg teknologi.