aktivitetskalenderknappbgul copy

Trykk på knappen for å gå til Friskuskalenderen.

Felles mål

Når vi bygget Friskus-plattformen hadde vi et veldig tydelig mål – flest mulig mennesker som får delta, som får tilgang til aktivitetstilbud og muligheter, som kan finne utfordringer og meningsfulle oppdrag, som kan lære noe nytt og få bidra i et varmt og inkluderende nærmiljø. 
Dette er et mål vi deler med frivilligheten, som frivilligheten deler med helse, omsorg, kultur, velferd - som igjen deler med integrering, med kulturlivet, med idretten. Felles mål om Frivillighet for alle fra 2006, mål om folkehelsemeldingen xx, mål om og med FNs tredje bærekraftmål: god helse og livskvalitet for alle uansett alder.

Vi tenker det er viktig å ha felles mål.

Og vi tenker at det er viktig å ha en helt egen plattform for aktivitet og frivillighet. Så vi kan slippe resten av støyen – og bare bli med!