Berekraft

Administrering av frivillig engasjement og ei aktiv lokalbefolkning, handlar om så mykje meir enn å digitalisere oppgåver og flytting av menneske frå A til B. 
FN sitt berekraftmål er verdas felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikskap og stoppe klimaendringane innan 2030. Verden har gjort sin bestilling. Friskus arbeidar for 6 av berekraftmåla.