aktivitetskalenderknappbgul copy

Trykk på knappen for å gå til Friskuskalenderen.

Digital møteplass for aktivitet og frivillighet

Enkelt å delta.  Enkelt å organisere.  Mer tid til mennesker.

 

Bli Friskus video

 

Produktet

Produktet

Friskus er et digitalt nettverk for aktivitet og frivillighet – til bruk for alle! Friskus tilbyr en brukervennlig og intuitiv aktivitetskalender med arrangement og frivillige oppdrag...
 • Produktet
 • Produktet

  Friskus er et digitalt nettverk for aktivitet og frivillighet – til bruk for alle!

  Friskus tilbyr en brukervennlig og intuitiv aktivitetskalender med arrangement og frivillige oppdrag i nærheten av deg. Kalenderen gir deg som innbygger muligheten til å filtrere på både interesse og sted. I tillegg har kommuner, frivilligsentraler, lag og organisasjoner anledning til å koordinere, rekruttere, rapportere i verktøyet. Det er lagt til rette for at aktivitetseiere kan ha eget medlemsregister og full aktivitetsoversikt i sin gruppe.

  Friskus-plattformen har utviklet seg gjennom en iterativ prosess, som betyr at flerfaglige prosjektgrupper på tvers av landet har testet, utviklet og jobbet fram en praktisk løsning som forebygger ensomhet og utenforskap.

  Friskus er laget av innbyggere, av aktive og positive mennesker som vil få til noe større enn seg selv i sitt lokalsamfunn. Innbyggere, kommunen, frivilligsentraler og lag og organisasjoner er der, og alt det kjekke som skjer i nærmiljøet er samlet på en plass i Friskus. Du kan følge med på tvers av fylkesgrenser og tipse familie og venner i andre deler av landet om alle de kjekke aktivitetene nær dem.

  Det er nå utviklet et felles verktøy for å administrere frivillighet som er i fullt bruk, og samler all frivillig aktivitet og engasjement på en plass. På den måten gjøre det enklere å rekruttere, og gi folk flest muligheten til å bli med!

  Friskus – en digital møteplass for aktivitet og frivillighet for alle!

  Produksjon Bli Friskus!

  Ta kontakt!

 • Produktet

Referanser

Referanser

Her kan du lese noen av tilbakemeldingene om Friskus, og høre litt om hva Friskus kan bety i hverdagen:

Lag og organisasjoner: Fellesskap, samarbeid og positiv fritid

Nå ut til alle

Nå ut til alle

Felles interesser og mål er grunnlaget for alle lag og organisasjoner. Samtidig er kampen om oppmerksomheten og tiden til medlemmene stor. Facebook og andre sosiale medium er vel og...
Tre enkle steg

Tre enkle steg

Steg 1: Få medlemmene til opprette en Friskus-profil. Steg 2: Legg inn aktiviteter, arrangement, kontaktpersoner, planer osv. Steg 3: Organisasjonen har med ett fått et velfungerende...
Spill på lag

Spill på lag

Mange medlemmer vil mene at det viktigste er det sosiale. Det å ha kontakt med likesinnede. Det er verdifullt å bli informert og samtidig kunne gi tilbakemeldinger og innspill. Aktivitet...
 • Nå ut til alle
 • Tre enkle steg
 • Spill på lag
 • Nå ut til alle

  Felles interesser og mål er grunnlaget for alle lag og organisasjoner. Samtidig er kampen om oppmerksomheten og tiden til medlemmene stor. Facebook og andre sosiale medium er vel og bra som kommunikasjon, men beskjeder og to-veis kommunikasjon er ikke nødvendigvis så målrettet. En medlemsbase på Friskus-plattformen åpner opp for et mer logisk og oppgaverettet samspill med hvert enkelt medlem. Friskus gjør det enkelt å rekruttere til aktiviteter og arrangement, og skape sosiale nettverk i lokalmiljøet. 

  Kort fortalt Samtykke og datalagring Enkel film Plakat Bli Friskus!

  Ta kontakt!

 • Tre enkle steg

  Steg 1: Få medlemmene til opprette en Friskus-profil.

  Steg 2: Legg inn aktiviteter, arrangement, kontaktpersoner, planer osv.

  Steg 3: Organisasjonen har med ett fått et velfungerende verktøy for koordinering, oppfølging og planlegging. Medlemmene blir en aktiv del av fellesskapet og kan lettere ta del i alt som skjer i laget eller organisasjonen.

  Kort fortalt Samtykke og datalagring Enkel film Plakat Bli Friskus!

  Ta kontakt!

 • Spill på lag

  Mange medlemmer vil mene at det viktigste er det sosiale. Det å ha kontakt med likesinnede. Det er verdifullt å bli informert og samtidig kunne gi tilbakemeldinger og innspill. Aktivitet avler aktivitet, og det er ofte det som kjennetegner en god organisasjon. Med Friskus som arbeidsverktøy og kommunikasjonskanal, har laget eller organisasjonen det som skal til for å skape fellesskap både med medlemmer, kommune eller andre samarbeidspartnere. Dette er unikt for Friskus.

  Kontakt oss for mer informasjon om hvordan dere kan komme i gang med Friskus!

  Kort fortalt Samtykke og datalagring Enkel film Plakat Bli Friskus!

  Ta kontakt!

 • Nå ut til alle
 • Tre enkle steg
 • Spill på lag

Frivilligsentalen: Enkel planlegging og rapportering

Fordelene

Fordelene

Friskus er organisering av frivillighet på en strukturert og ryddig måte. Friskus tar utgangspunkt i brukerene sine erfaringer og opplevelser, der både private, offentlige og frivillige...
Kom i gang!

Kom i gang!

Alle som driver frivillighet gjør det fordi det gir mening ved personlig kontakt med andre mennesker. Er det nødvendig å gå via en dataskjerm eller mobil? I samfunnet ellers skjer...
Enkelt og brukervennlig

Enkelt og brukervennlig

Frivilligsentraler som tar i bruk Friskus-plattformen vil få bedre oversikt over frivillige som engasjerer seg, og frivillig aktivitet i nærmiljøet. Friskus har gjort det enkelt for...
 • Fordelene
 • Kom i gang!
 • Enkelt og brukervennlig
 • Fordelene

  Friskus er organisering av frivillighet på en strukturert og ryddig måte. Friskus tar utgangspunkt i brukerene sine erfaringer og opplevelser, der både private, offentlige og frivillige krefter har detaljkunnskap om hva som er utfordringene og hvordan resultatet bør se ut. Friskus skaper engasjement, også hos folk som før ikke har sett verdien av frivillig arbeid eller ikke har vært klar over mulighetene. Friskus bryter ned skillet mellom det å gi og det å få.

  Kort fortalt Teknologi og mennesker Samtykke og datalagring Enkel film Plakat Bli Friskus!

  Ta kontakt!

 • Kom i gang!

  Alle som driver frivillighet gjør det fordi det gir mening ved personlig kontakt med andre mennesker. Er det nødvendig å gå via en dataskjerm eller mobil? I samfunnet ellers skjer det en omfattende digitalisering, så folk flest er ganske fortrolige med å bruke slike hjelpemidler. For frivilligsentralen vil Friskus være et godt supplement, og åpne opp for nye måter å opprettholde aktiviteter og få kontakt med nye frivillige.

  Kort fortalt Teknologi og mennesker Samtykke og datalagring Enkel film Plakat Bli Friskus!

  Ta kontakt!

 • Enkelt og brukervennlig

  Frivilligsentraler som tar i bruk Friskus-plattformen vil få bedre oversikt over frivillige som engasjerer seg, og frivillig aktivitet i nærmiljøet. Friskus har gjort det enkelt for frivilligsentralen å organisere og planlegge alt det gode arbeidet som frivilligsentralen gjør. 

  Når mer kommunikasjon skjer digitalt og frivillige kan rekrutteres uten å ha møtt et menneske først - desto viktigere blir det å finne gode måter å ta vare på menneskene på, slik at de kjenner seg sett, velkommen og ivaretatt. Friskus-plattformen er utviklet i samarbeid med og for mennesker! Frivilligsentraler har vært med i utviklingen av Friskus, og dette har bidratt til at Friskus er enkelt og brukervennlig! 

  Kontakt oss gjerne for mer informasjon om hvordan frivilligsentralen du er tilknyttet kan dra nytte av erfaringene andre har gjort, og hvordan Friskus kan ta frivilligsentralen et steg videre. 

  Kort fortalt Teknologi og mennesker Samtykke og datalagring Enkel film Plakat Bli Friskus!

  Ta kontakt!

 • Fordelene
 • Kom i gang!
 • Enkelt og brukervennlig

Kommunen: Effektivt system for planlegging og samhandling

Utfordringen

Utfordringen

Kommunene møter utfordringer som følge av flere eldre, ensomhet og psykiske vansker. På den andre siden er innsats og medvirkning fra egne innbyggere viktig og avgjørende for mange...
Løsningen

Løsningen

Velferdsteknologi kan frigjøre tid og ressurser, men det viktige for folk flest er mer tid til mennesker. Friskus har samlet kommunikasjon, planlegging og oppfølging av frivillighet...
Resultatet

Resultatet

Friskus har først og fremst et folkehelseperspektiv. Mer helse fra hver  krone behøver ikke være et mål i seg selv. Men enkle forbedringer av rutiner og måter å jobbe på, kan...
 • Utfordringen
 • Løsningen
 • Resultatet
 • Utfordringen

  Kommunene møter utfordringer som følge av flere eldre, ensomhet og psykiske vansker. På den andre siden er innsats og medvirkning fra egne innbyggere viktig og avgjørende for mange av kommunen sine tilbud og tjenester. Dette er ofte tiltak og aktiviteter som påvirker helse og trivsel, og evnen til å klare seg på egen hånd. Direkte og indirekte får dette også økonomiske følger. Å koordinere og dra nytte av samfunnsdeltagelse og frivillighet er i mange tilfeller arbeidskrevende, komplisert og lite effektiv. Enn om vi gjorde dette enklere for de ansvarlige i kommunen:

  - å legge til rette for en aktiv alderdom for alle
  - å gjøre det enklere å ta vare på egen helse og bo lengst mulig hjemme
  - å snu fra reparasjon til tidlig intervensjon
  - å skape et inkluderende og integrerende samfunn
  - å rekruttere til helse- og omsorgsyrke?

   

  Kort fortalt Læringsettverk Bærekraft Samtykke og datalagring Enkel film Plakat Bli Friskus!

  Ta kontakt!

 • Løsningen

  Velferdsteknologi kan frigjøre tid og ressurser, men det viktige for folk flest er mer tid til mennesker. Friskus har samlet kommunikasjon, planlegging og oppfølging av frivillighet på en felles, sikker og sky-basert plattform. Dette er helseinnovasjon i praksis, i tett samarbeid med fremtidige brukere. Resultatet er tverrfaglig, interaktiv og sosial deltagelse.
  Løsningen på mange av utfordringene innen helse og sosial ligger i å engasjere folk til å ta del i felleskapet, og bidra med egen kompetanse. Det er et av målene med Friskus. Trim og aktivitet er god helsepolitikk. Sosialt samvær motvirker psykiske plager, og frivillig arbeid kan gjøre de eldre i stand til å bo hjemme - med god livskvalitet.

  Kort fortalt Læringsettverk Bærekraft Samtykke og datalagring Enkel film Plakat Bli Friskus!

  Ta kontakt!

 • Resultatet

  Friskus har først og fremst et folkehelseperspektiv. Mer helse fra hver  krone behøver ikke være et mål i seg selv. Men enkle forbedringer av rutiner og måter å jobbe på, kan frigjøre tid og arbeidskraft. En velfungerende Friskus-løsning engasjerer, samler trådene og oppretter kontakt der det før var vanskelig å ha oversikt over ressurser, pårørende, aktiviteter og frivillige.
  • Friskus forenkler arbeidshverdagen for alle som jobber med aktivisering, oppfølging, integrering og inkludering
  • Eldre får et rikere og mer tilpasset aktivitetstilbud hjemme og på institusjon
  • Ungdom og flyktninger kan bygge nettverk og få erfaring
  • Pårørende, naboer og ildsjeler får enkelt informasjon og mulighet til å delta
  • Friskus tilbyr et "pausested" uten prestasjonspress eller reklame

  Kort fortalt Læringsettverk Bærekraft Samtykke og datalagring Enkel film Plakat Bli Friskus!

  Ta kontakt!

 • Utfordringen
 • Løsningen
 • Resultatet

Alle kan bli en Friskus - Gi, del og få livskvalitet

Aktivitetsnettverk

Aktivitetsnettverk

Alle kan ha bruk for litt hjelp! Alle kan bidra med litt hjelp! I Friskus får du informasjon om aktivitet nær deg, du kan styre den frivillige innsatsen din og få nye erfaringer, oppleve...
Opplev

Opplev

Friskus gjør det mulig å delta i aktiviteter og meningsfylte oppgaver når det passer deg. Gjør hobbyen din sammen med andre, få brukt kompetansen din, gjør en forskjell for lokalsamfunnet....
Bli viktig

Bli viktig

Å være frivillig er å låne bort litt av seg selv og få mye tilbake. Alle har noe å bidra med. Enten du er ung eller gammel, har mye livserfaring eller vil lære nye ting. Å være medmenneske...
 • Aktivitetsnettverk
 • Opplev
 • Bli viktig
 • Aktivitetsnettverk

  Alle kan ha bruk for litt hjelp! Alle kan bidra med litt hjelp! I Friskus får du informasjon om aktivitet nær deg, du kan styre den frivillige innsatsen din og få nye erfaringer, oppleve vennskap, mestring og mening. Friskus utgjør et nettverk der du vil møte inspirerende utfordringer, lære nye ting eller kan gjøre mer av det du er god på.

  Vil du gjerne bli en Friskus? Klikk på Bli Friskus-knappen nå!

  Kort fortalt Teknologi og mennesker Enkelt Finn fokus Felles mål Samtykke og datalagring Enkel film Plakat Bli Friskus!

  Ta kontakt!

 • Opplev

  Friskus gjør det mulig å delta i aktiviteter og meningsfylte oppgaver når det passer deg. Gjør hobbyen din sammen med andre, få brukt kompetansen din, gjør en forskjell for lokalsamfunnet. Gode følelser, vennskap, mestring og mening er resultatet når Friskus kobler medmennesker sammen til aktivitet og samhandling. Å være en Friskus har ingenting med fysisk form å gjøre. Det handler om å være åpen for andre, og åpen for opplevelsene det kan gi.

  Kort fortalt Teknologi og mennesker Enkelt Finn fokus Felles mål Samtykke og datalagring Enkel film Plakat Bli Friskus!

  Ta kontakt!

 • Bli viktig

  Å være frivillig er å låne bort litt av seg selv og få mye tilbake. Alle har noe å bidra med. Enten du er ung eller gammel, har mye livserfaring eller vil lære nye ting. Å være medmenneske for andre koster ingenting – bortsett fra litt av din tid. Og her kommer Friskus inn som et nyttig hjelpemiddel og motivasjon når du vil være på rett sted til rett tid, på rett aktivitet med de rette folkene. Eller for å si det litt stort; på rett vei i livet.

  Kort fortalt Teknologi og mennesker Enkelt Finn fokus Felles mål Samtykke og datalagring Enkel film Plakat Bli Friskus!

  Ta kontakt!

 • Aktivitetsnettverk
 • Opplev
 • Bli viktig