19 nov. 2019 - 19 nov. 2020

SJÅFØRERE og TURVENNER

Frivillig oppdrag
Vaksdal Frivilligsentral

04 mars 2020 - 04 mars 2021

BULK - Barn og unges låneklubb

Frivillig oppdrag
Vaksdal Frivilligsentral

01 juni 2020 - 30 des. 20204  Aktiviteter

Spinning og styrke

Arrangement
Frisklivssentralen i Gjesdal

04 juni 2020 - 18 juni 20203  Aktiviteter

Turgruppe

Arrangement
Fysioterapi og ergoterapi trening